جستجو
کاربران
ENGLISH
 
 

>برنامه های جاری و آتی

 

برنامه های سال 1398 شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد به شرح ذیل می باشد:

 

1. ساماندهی و اصلاح انشعاب فضای سبز روستا ها
2.هوشمند سازی سامانه های آبرسانی از جمله تله متری و شیرهای کنترلی 3. اصلاح و بازسازی خطوط انتقال شبکه آبرسانی فرسوده روستا ها جهت کاهش هدررفت
4. فرهنگ سازی صحیح مصرف آب شرب از طریق انتشار بروشور و برگزاری دوره های آموزشی در سطح روستا ها
5.کنترل مصرف مشترکین و برخورد با مشترکین پرمصرف

1. اولویت بندی طرح های نیمه تمام و اجرای سریعتر آنها
2.تکمیل و بهره برداری از 30 مجتمع آبرسانی روستایی
3. کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه های عمرانی با هدف افزایش کیفیت کار

1.استفاده از آب شیرین کن در مناطق دچار بحران و دارای آب با کیفیت پایین
2. ارتقاء سامانه های گندزدایی موجود با سامانه های نوین
3.افزایش کیفیت آب شرب روستاها و مطلوبیت نمونه های میکروبی وشیمیایی

1. ارتقاء شاخص بهره مندی روستاهای استان
2. تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک
3. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های 1404 وزارت نیرو در حوزه آب و فاضلاب روستایی
4. برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل و آبداران جهت ارتقاء خدمات رسانی به روستا ها

1.ارائه خدمت فروش انشعاب به صورت الکترونیک
2.ارائه خدمات پس از واگذاری انشعاب به صورت الکترونیک

 

 

نگارنده:کارشناس سایت
تاریخ آخرین بروز رسانی: 1398/06/05
بازدید:251